Activitatea noastră

Unitățile generatoare de deșeuri colectează în mod corespunzător deșeurile rezultate din activitate, sortându-le pe categorii, în ambalaje corespunzătoare, utilizând dubla ambalarare pentru a evita scurgerea de conținut.

Deșeurile sunt preluate cu promptitudine de către noi, în europubele amplasate în mijloacele de transport, acestea fiind ulterior transportate la unitatea de eliminare finală.

Pentru a evita riscul biologic, răspandirea microorganismelor periculoase, spațiul de încărcare al mijloacelor de transport este în permanență igienizat și dezinfectat, clientul primind un document în acest sens la fiecare colectare.

Transportul se efectuează cu mijloace proprii de transport, de ultimă generație, în condiții de maximă securitate cu monitorizarea permanentă a flotei.

Ajungând la unitatea procesatoare, aici iși continuă fluxul tehnologic prin cântărirea, stocarea temporară, incinerarea ca mai apoi să se întoarcă în natură sub forma de fertilizant de sol ecologic.

Incinerarea subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman (SNCU) este o metodă sigură din punct de vedere biologic de eliminare a deșeurilor de animale și elimină de asemenea, amenințarea cu boala. Eliminarea reziduurilor rezultate nu cauzează probleme de calitate a apei. Tehnologia folosită este de ultimă generație și respectă legislația națională și europeană în vigoare.

Subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman constituie o sursă potenţială de riscuri pentru sănătatea publică și cea animală. Situaţiile de criză din trecut, legate de epidemiile de febră aftoasă, de răspân­direa encefalopatiilor spongiforme transmisibile, precum encefalopatia spongiformă bovină (ESB) și apariţia diox­inelor în produsele furajere, au arătat consecinţele utiliză­rii improprii a anumitor subproduse de origine animală asupra sănătăţii publice și animale, asupra siguranţei lan­ţului alimentar și furajer și asupra încrederii consumatori­lor. În plus, astfel de crize pot avea și un impact negativ mai larg, asupra societăţii în ansamblu, prin impactul lor asupra situaţiei socioeconomice a fermierilor și a sectoare­lor industriale interesate și asupra încrederii consumatori­lor în siguranţa produselor de origine animală. Epizootiile ar putea avea și consecinţe negative pentru mediu, nu numai din cauza problemei eliminării cadavrelor, dar și din punctul de vedere al biodiversităţii.

Pregătit de vorbă?

Cauți o soluție pentru deșeurile tale?

ContacteazĂ-ne