Piata voluntara a certificatelor de carbon

Vizualizari: 3818

Piața voluntară a certificatelor de carbon

Piața voluntară a certificatelor de carbon operează independent de piața obligatorie. După crearea acestei piețe voluntare, atât persoane fizice cât și întreprinderi și alte organizații au acum un instrument pentru a compensa emisiile de gaze cu efect de seră (GES) prin achiziționarea de certificate de carbon din proiecte care au obținut rezultate concrete în reducerea emisiilor. Piața voluntară a certificatelor de carbon este un mijloc eficient de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin sprijinirea proiectelor care se concentrează pe resurse regenerabile.

În acest moment această piață este încă mult mai mică decât piața obligatorie din cauza naturii sale și a numărului mic de ani care au trecut de la lansarea ei. Totuși, experții estimează o creștere dramatică în acest sector. Până în anul 2015, cifra de afaceri este de așteptat să ajungă la 500 de milioane de tone de bioxid de carbon exprimate în certificate de carbon, care este o creștere uriașă comparativ cu cele 42/45 milioane de tone de astăzi.

Pe piața voluntară, atât dezvoltatorii de proiecte, cât și angrosiștii și brokerii au posibilitatea de a tranzacționa certificate de carbon. În functie de standardele utilizate există diverse tipuri de certificate de carbon pe piață voluntară. Certificatele de carbon de pe această piață mai sunt numite și VER sau unități voluntare de reducere a emisiilor de carbon. Cea mai mare valoare comercială este calitatea, același mecanism ca în orice segment al comerțului și tranzacționării.

Certificatele de carbon trebuie să fie verificate și certificate de către organizații independente care au dreptul să elibereze numai acele certificate care au o reală valoare comercială . Certificatele de carbon lipsite de verificare și de certificare de către organizațiile recunoscute oficial nu au valoare comercială și nu pot fi comercializate pentru neutralizare.

Certificatele de carbon pot fi clasificate funcție de natura proiectului care le-a generat, a impactului local pe care îl produc sau în funcție de organizația emitentă.

A) Impactul local al proiectelor verzi

Certificatele de carbon pot fi clasificate în multe tipuri, în funcție de proiectele generatoare. Acestea pot proveni de la un dezvoltator care deservește o comunitate locală sau pot proveni dintr-un proiect de anvergură internatională. Totodată ele pot reprezenta inovații de ultimă oră cu un impact mai puțin important asupra vieții de zi cu zi a oamenilor din imediata apropiere a proiectului implementat.

B) Natura proiectelor ecologice (energie hidroelectrică, eoliană, biomasă, împădurire, etc)

Unul dintre cele mai populare tipuri de certificate de carbon este cel  generat de fermele eoliene sau centrale hidroelectrice cu emisii foarte reduse. Este de remarcat faptul că acestea pot atenua  emisiile de gaze cu efect de sera (GES) simultan cu producerea unor cantități semnificative de energie.

Un alt tip de proiect urmărește să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) prin îmbunătățirea procedurile de producție și de fabricație existente. Totodată ele adoptă, de asemenea, principiile verzi în zona de manipulare a deșeurilor sau utilizarea de servicii indirect legate de activitățile lor, cum ar fi utilizarea metodelor de transport cu emisii mai mici.

Împădurirea este una dintre modalitățile cele mai utile pentru a neutraliza emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Scopul acesteia este de a compensa defrișările anterioare, chiar și în alte locații, de reîmpădurire, astfel restabilind un echilibru sănătos între zonele cu și fără păduri. Împădurirea are o valoare adăugată prin aceea că ea creează un habitat natural pentru sute de specii, contribuind astfel în mod indirect la supraviețuirea acestor specii.

C) Organizațiile emitente

Certificatele de carbon de pe piața voluntară sunt mai puțin reglementate și de asemenea costurile cu certificarea sunt semnificativ mai mici ca cele de pe piața obligatorie, cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că nu sunt obligate să respecte standarde stricte. Pentru a obține certificarea, certificatele de carbon trebuie să demonstreze că provin dintr-un proiect care produce reduceri ale emisiilor într-un mod real și măsurabil.

Verificarea și certificarea se efectuează de către organismele de certificare autorizate care iau în considerare diferite criterii. Având în vedere că aceste organisme diferite lucrează cu standarde diferite atunci când certifică aceste instrumente, fiecare dintre acestea are valoarea lui distinctă pe piață. Standardele de certificare cele mai larg acceptate sunt Voluntary  Carbon Standard sau VCS, The Gold Standard și Social Carbon.

 

De ce persoanele fizice și juridice cumpără certificate de carbon de pe piața voluntară?

În timp ce motivația principală de a cumpăra certificate de carbon în cazul persoanelor fizice o constituie realizarea faptului că este extrem de necesar pentru fiecare dintre noi să-și asume responsabilitatea pentru mediul său înconjurător, în cazul companiilor considerațiile care conduc la achiziționarea acestora poate fi mult mai complexă.

Se poate spune că întreprinderile care au adoptat un mod prietenos de operare în mediul înconjurator au ales metoda de reducere a amprentei de carbon într-un mod care este cel mai eficient din punct de vedere al strategiei lor de afaceri. Neutralizarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin cumpărarea de certificate de carbon este disponibilă pentru orice întreprindere, prin urmare, este o soluție simplă și evidentă.

Considerații comune privind cumpărarea certificatelor de carbon de către companii:

• Pentru a obține reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) stabilite de către companie, în special atunci când aceasta nu este capabilă să funcționeze cu emisii reduse ca urmare a problemelor create de raport cost-eficiență sau din alte motive.

• Pentru a se pregăti vis-a-vis de reglementări care urmează a fi implementate, sau pentru a se conforma cu reglementările deja existente.

• Pentru a reduce riscurile afacerii prin creșterea valorii companiei în ochii potențialilor investitori, care consideră emisiile de gaze cu efect de seră (GES) un risc tot mai mare din cauza limitărilor de carbon preconizate a fi introduse în viitorul foarte apropiat.

• Pentru a sprijini schimbările pozitive de mediu, cum ar fi finanțarea de proiecte care sunt bazate pe energie curată, în scopul de a reduce producerea de energie cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră (GES).

• Aspecte legate de  comunicare, cum ar fi construcția mărcilor, de poziționarea și diferențierea produselor și serviciilor companiei de cele ale concurenței (produsele cu amprentă de carbon zero pot fi vândute cu un preț mai mare, chiar și în categoria premium).

• În scopuri interne și externe de PR: funcționarea într-un mod prietenos cu mediul are o valoare în conturarea imaginii companiei într-un mod pozitiv. Acest lucru este valabil atât pentru partenerii de afaceri, personalul actual , clienții cât și chiar pentru competitori, deoarece creează sentimente de bunăvoință față companie.

• Presiunea pieței: companiile mari sunt cele care deschid calea în a deveni din ce in ce mai angajate într-un model verde de afaceri, ales în mod constient și se așteaptă la același lucru de la companiile mai mici din lanțul lor de aprovizionare.

• CSR (Corporate Social Responsibility) este o modalitate de a exprima responsabilitatea socială a companiei.

Retragerea certificatelor de carbon

O etapă importantă sau esențială în procesul de neutralizare a emisiilor îl constituie retragerea acestora din registru. Atunci când se retrage un certificat de carbon, în fiecare caz, registrul înregistrează numele utilizatorului (cel a cărui emisii au fost neutralizate), standardul, care este tipul de proiect din care a provenit acesta, numărul unic de serie și numele organizației care l-a eliberat. Această verificare este necesar a fi făcută pentru a se asigura că certificatul retras nu va fi repus niciodată în circulație sau că nu va fi vândut de două ori.