De ce cumpara companiile certificate de carbon

Vizualizari: 4759

Companiile cumpară certificate de carbon de pe piața voluntară cel mai des din cauza unei combinații strategice de sapte motive principale:

- Pentru a-și îmbunătăți brandurile prin sustinerea dezvoltării durabile și a dovedirii respectului vis-a-vis de mediul înconjurător.
Motivul pentru care companiile cumpara certificate de carbon (VER) sunt determinate de dorința acestora de a spori credibilitatea brand-ului lor față de clienții care vor să cumpere bunuri și servicii de la companii sensibile ecologic. Aceste companii iau, în general, măsurile necesare pentru reducerea amprentei lor de carbon, cum ar fi schimbarea procesului de producție prin aprovizionarea cu materii prime regenerabile, reducerea impactului asupra mediului a ambalajelor folosite și obținerea de energie electrică solară sau eoliană în locul celei obținute din combustibili fosili. Aceste companii cumpără apoi certificate de carbon (VER) pentru a neutraliza partea rămasă necompensată din amprenta lor de carbon, astfel încât acestea devin — sau sunt foarte aproape de deveni — neutre din punct de vedere al carbonului. Companiile din această categorie includ de obicei companii de sănătate și frumusețe, echipamente de fitness și îmbrãcãminte, de transport, hoteluri și restaurante, institutii de stat și guvernamentale precum și instituții financiare și alte afaceri “de birou “. De obicei acestea nu sunt mari emitente de gaze cu efect de sera (GES); în schimb, amprenta lor de carbon rezultă mai ales din emisiile indirecte — adică, emisiile generate de furnizorii lor (în amonte). Un exemplu notabil în acest sens este compania de îmbuteliere a apei Fiji Co. După publicitatea nefavorabilă despre practicile sale de producție nesustenabilă, Fiji Co. a pus în aplicare “Initiativa de Crestere Durabilă ” și susține că aceasta o va ajuta să treacă dincolo de starea de “carbon neutră ” și să devină “carbon negativă” ceea ce înseamnă că nu își va reduce doar în totalitate emisiile de carbon legate de întreaga sa activitate ci va cumpăra și certificate de carbon (VER) care vor acoperi 120 % din emisiile care nu pot fi reduse direct.

- Să îndeplinească obiectivele interne corporative de reducere voluntară a GES și programele de neutralizare
Companiile din această categorie nu cumpără neapărat certificate de carbon (VER) pentru a dovedi clienților lor importanți că și-au compensat amprenta de carbon. Companiile din această categorie și-au stabilit obiective interne pentru a-și reduce emisiile directe și indirecte de gaze cu efect de seră (GES) din diverse motive, și apoi de a cumpăra certificate de carbon (VER) pentru a compensa emisiile de gaze cu efect de seră (GES) asociate operațiunilor lor care nu se reduc direct. O companie poate stabili programe interne de neutralizare în scopul acumulării de date și dezvoltării modelelor care stabilesc prețurile pe care compania le va plăti pentru certificatele de carbon (VER) în diverse situații. O previziune: corporațiile multinationale vor începe atribuirea costului certificatelor de carbon (VER) achiziționate de fiecare dintre filialele lor pentru a impune astfel o sancțiune (sau a aloca un cost) pentru nerespectarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

- Pentru a atrage investitori
O companie își reduce semnificativ amprenta de carbon poate fi mai atractivă pentru investitori pentru unul sau altul dintre următoarele motive: în primul rând, compania își reduce expunerea la creșterea costurilor certificatelor de carbon (VER) în viitor, inclusiv în cadrul unui regim obligatoriu viitor al cărui obiect poate deveni compania. În al doilea rând, societatea poate avea creșteri ale vânzărilor, devenind astfel mai atrăgătoare pentru categoria clienților pentru care durabilitatea este importantă. În al treilea rând, societatea poate evita necesitatea includerii de raportări negative în raportarile reglementate, declarațiile financiare sau similare cu privire la potențialul de garantare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a costurilor legate de amprenta de carbon.

- Pentru a crea un stoc de certificate de carbon (VER) cumpărate acum la prețuri favorabile pentru a fi utilizat în funcție de viitoarele reglementări
Unele companii cumpăra certificate de carbon (VER) de pe piața voluntarã în știind că acestea le vor folosi când reglementările vor deveni obligatorii. Aceasta este o strategie bună, deoarece ea presupune, în primul rând, că un sistem obligatoriu de reglementări va fi adoptat și în al doilea rând că certificatele de carbon (VER) cumpărate acum vor fi valabile într-o schemă obligatorie de neutralizare, când acesta va fi promulgată. Majoritatea companiilor care au aplicat această strategie au concluzionat că certificatele de carbon (VER) care le vor fi necesare în viitor pot fi achiziționate acum cu o reducere semnificativă.

- Pentru a dobândi experiență și pentru a dezvolta practici interne pentru viitoarele reglementări obligatorii

Companiile care cumpãrã certificate de carbon în acest scop urmăresc atît crearea și experimentarea sistemelor interne de evaluare, cumpărare și vânzare a acestora, cât și să se obișnuiască cu piața voluntară. Această ultimă categorie include învățarea modului de a evalua certificatelor de carbon (VER) din diverse surse, de a construi un portofoliu echilibrat de furnizori de certificate de carbon (VER) din diferite segmente (proiecte) ale pieței voluntare și compararea achizițiilor de certificate de carbon (VER) de la brokeri cu achiziționarea directă a acestora de la dezvoltatorii de proiecte.

- Pentru a afla cum să integreze practicile interne ale companiei cu cele ale lanțului de aprovizionare
Deoarece este probabil că multe activități emitente de gaze cu efect de seră (GES) din lanțul de aprovizionare al companiei vor fi considerate parte a amprentei de carbon a acesteia, și, prin urmare, vor fi fi necesare a fi neutralizate prin achiziții de certificate de carbon (VER), unele companii au început a impune furnizorilor dezvoltarea obligatorie a unor politici de neutralizare a carbonului. Aceste companii au câștigat experiență în modalitatea de a pune în aplicare aceste politici, cum să se proiecteze căi de remediere a deficiențelor contractuale și cum să-și învețe furnizorii a se conforma politicilor corporative interne ale companiei, precum și cu reglementările al căror subiect este și va deveni aceasta.

- A câștiga experiență în influențarea legislatiei viitoare
Unele companii doresc să se obișnuiască cu modul în care forțele de pe piața carbonului vor avea impact asupra operațiunilor lor astfel încât să poată influența credibil politiciile guvernamentale și reglementările viitoare referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră (GES).
De exemplu, o companie poate planifica înlocuirea parcului de camioane alimentate cu motorină cu camioane cu baterii electrice hibride. Cu toate acestea, anumiți furnizori de energie electrică de la care companie va obține alimentarea imediată a noilor sale camioane ar putea anticipa cã își vor depasi cotele alocate de emisii de gaze cu efect de seră (GES) pentru producerea plusului de energie necesitat de această companie, din combustibili fosili; urmare acestui fapt vor trebui să cumpere certificate de carbon (VER) pentru neutralizarea acestor “noi” emisii de gaze cu efect de seră (GES). Acești furnizori ar putea încerca să treacă costul acestor certificate de carbon (VER) asupra companiei care și-a schimbat parcul de camioane cu unele electrice sau hibride chiar dacă se poate argumenta că este în interesul național a înlocui combustibili fosili cu energia electrică. Astfel, în acest exemplu, compania care este clientul furnizorului de de energie electrică, va dori să influențeze reglementarile viitoare astfel încât economiile care intenționează să le realizeze prin evitarea necesității de a cumpara certificate de carbon (VER) pentru neutralizarea emisiilor lor diesel să nu se piardă din cauza suprataxelor impuse de companiile de furnizare a energiei electrice “curate”.
Ca un exemplu suplimentar, companiile care caută în prezent noi soluții de economisire a energiei (implicit de reducere a amprentei de carbon) și-ar putea folosi flotele de camioane drept “Unități Mobile de Stocare a Energiei “, sau “UMSE” UMSE vor servi atât ca vehicule de transport/aprovizionare/livrare cât și (prin utilizarea bateriilor lor) pentru a adăuga energie electrică în sistemul energetic al companiei. UMSE vor fi încărcate când costul energiei electrice furnizate este scăzut, și vor livra energie în sistemul companiei atunci când costul de achiziționare al acesteia ar fi ridicat. Atât pentru acest lucru cât și pentru utilizarea echipamentului în alte scopuri, sau pentru utilizarea noilor tehnologii eficiente energetic, companiile vor trebuie să ia în considerare impactul net asupra expunerii directe și indirecte la costurile certificatelor de carbon (VER) influențate direct de potențialul cumulat al sistemelor de reglementare, fie existente fie avute în vedere, apoi să aibă o atitudine proactivă în protejarea intereselelor sale atât față asociațiile/organizațiile industriale cît și față de reglementările guvernamentale.