Ce este certificatul de carbon

Vizualizari: 5241

Industria certificatelor de carbon

Ce este un certificat de carbon?

Un certificat de carbon este o autorizație care reprezintă o tonă de bioxid de carbon NEEMISĂ. De asemenea proprietarul are dreptul de a compensa emisiile a o tonă de bioxid de carbon (sau a altor gaze cu efect de seră echivalente cu o tonă de bioxid de carbon), dacă certificatul de carbon provine de la un proiect care a redus emisiile globale de bioxid de carbon sau de alte gaze cu efect de seră cu o tonă.

Efectele negative ale gazelor cu efect de seră emise în cursul activităților umane contribuie semnificativ la efectele cauzelor naturale care duc la încălzirea globală. Conștientizarea faptului că, din cauza impactului lor negativ global asupra mediului, este atât inevitabilă cât și urgentă necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES), a condus la crearea pieței certificatelor de carbon. Astăzi certificatele de carbon au devenit un instrument din ce în ce mai important în lupta pentru reducerea cantitătii de gaze cu efect de seră (GES) emise în atmosferă.

Volumul schimburilor comerciale a certificatelor de carbon indică o creștere semnificativă în ultimii ani. Această creștere este atât de rapidă, încât, potrivit unor analiști, ar putea deveni marfa cea mai populară de pe piață în următorul deceniu.

Istoria comercializării certificatelor de carbon -  Piața obligatorie a certificatelor de carbon

Emisiile globale de gaze cu efect de seră au fost reglementate pentru prima dată în cadrul așa-numitului Protocol de la Kyoto. Protocolul de la Kyoto este un tratat adoptat în 1997 de către țările dezvoltate, prin care statele membre s-au angajat la o reducere totală de 80% a trei dintre cele mai periculoase  gaze cu efect de seră (GES) care provoacă încălzirea globală (bioxid de carbon, metan si oxid de azot), produse de acestea, până cel mai târziu în 2050, în comparație cu emisiile lor din anul de bază 1990. Scopul tratatului este de a realiza stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă, în scopul de a atenua efectele previzibile ale schimbărilor climatice și a încălzirii globale.

Tratatul a intrat în vigoare în 2005 și în termen de un an și jumătate  169 de țări au semnat și ratificat protocolul.

În conformitate cu Protocolul de la Kyoto, fiecare stat membru are o cotă de emisii de gaze cu efect de seră (GES). Țările care au depășit cotele de emisie pot achiziționa cote de la cei care nu s-au folosit de ale lor. Aceste cote sunt, de asemenea, numite “certificate de carbon de pe piața obligatorie”.

Prin piața certificatelor de carbon obligatorii, statele membre operează un sistem internațional de control al emisiilor, al cărei scop este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) la nivel național. Sistemul, cu toate acestea, este insuficient deoarece nu oferă o alternativă reală care ar putea elimina gazele cu mare efect de sera produse de activitatea umană.

 

Certificatele de carbon de pe piața voluntară

În contrast cu cotele de piață obligatorii, certificatele de carbon voluntare sunt generate ca urmare a reducerii reale a emisiilor. Ele sunt create fie prin proiecte care acum folosesc energia regenerabilă în locul celei obținute din combustibili fosili, fie prin inițiative special concepute pentru producerea de energie curată.

Având în vedere apariția pieței voluntare, nu numai afacerile cu emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES), cum ar fi marile companii sau uzine, au posibilitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru mediul înconjurător, ci si întreprinderile mici și mijlocii, precum și persoanele fizice pot face acest lucru. Veniturile din vânzările certificatelor de carbon, cât și prețul acestora, susțin inovația în domeniul utilizării surselor regenerabile de energie.

Comercializarea certificatelor de carbon voluntare are un impact pozitiv și direct asupra sustenabilității.

Atunci când cumperi certificate de carbon, de fapt,  acorzi sprijin financiar direct pentru un proiect care produce energie regenerabilă. Acest lucru se datorează faptului că certificatele de carbon sunt generate prin proiecte verzi și, în procesul de vânzare, o parte din bani ajung în cele din urmă la acest proiect. Prin urmare, deși cumpărarea de certificate de carbon nu are o influență directă asupra emisiilor proprii de bioxid de carbon, puteți avea în continuare o influență pozitivă asupra mediului la nivel global.

La cumpararea de certificate de carbon, este important să vă asigurați că ele provin dintr-o sursă care este atât verificată cât și certificată. Numai atunci puteți fi sigur că banii sunt într-adevăr cheltuiți în scopul sprijinirii proiectelor dedicate energiei din surse regenerabile.

 

Generarea neutralizărilor de carbon

Există diferite tipuri de proiecte care generează certificate de carbon voluntare. Acestea ajută fie la reducerea semnificativă a emisiile de gaze cu efect de sera (GES), fie le elimină în totalitate. Proiectele din energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică sunt doar câteva dintre ele. Împădurire este, de asemenea, demnă de menționat.

Aceste proiecte trebuie să îndeplinească criterii foarte stricte, pentru a putea genera certificate de carbon, după o anumită perioadă de timp. Cel mai important criteriu este cel al adiționalității, ceea ce înseamnă că un proiect are dreptul de a genera certificate de carbon neutralizatoare numai în cazul în care acesta se poate dovedi dincolo de orice îndoială că niciodată nu ar fi putut fi implementat fără investițiile generate de vânzarea acestora.

 

Registru

Ca și alte instrumente finaciare cu o valoare specifică, certificatele de carbon sunt înregistrate în registre care sunt strict monitorizate și supravegheate. Fiecare certificat de carbon trebuie să prezinte următoarele date:

• Sursa

• Proprietarul

• Numărul de serie unic

• Tipul (ce fel de proiect l-a generat, de exemplu, ferme eoliene sau centrale hidroelectrice)

• Standardul (standardele cele mai larg recunoscute sunt VCS și Gold Standard)

• Certificarea (organizații independente)

Înregistrarea certificatelor de carbon, atât cele aflate în circulație cât și cele retrase din circulatie, este efectuată de către organizații independente, numite registre. Aceste organizații independente de înregistrare procesează informațiile legate de certificatele  de carbon într-un mod care este transparent publicului și, astfel, deschis pentru toată lumea.

 

Utilizarea și retragerea certificatelor de carbon

De fiecare dată când doriți să neutralizați o tonă din emisiile dumneavoastră de gaze cu efect de seră ,  trebui să începeți o procedură de retragere, prin intermediul uneia din organizațiile independente de înregistrare cu privire la unul dintre certificatele de carbon din posesia dumneavoastră. Retragerea este

etapa finală a ciclului de viață al certificatelor de carbon, deoarece după aceea nu mai pot fi utilizate în comerț. De fapt, certificatele de carbon “sunt emise pentru a fi retrase.”

Puterea de tranzacționare a certificatului de carbon voluntar este faptul că este profitabil pentru toți participanții din piață. Acesta asigură banii necesari proiectelor verzi ceea ce îi face pe proprietarii acestor proiecte să producă din ce în ce mai multe certificate de carbon. În același timp, cumpărarea și retragerea de certificate de carbon au o valoare de PR (public relations) pentru companii deoarece arată  publicului larg că acestea consideră dezvoltarea sustenabilă extrem de importantă.  Și, în sfârșit,  comercializarea de certificate de carbon contribuie la încetinirea încălzirii globale, ceea ce este în interesul fiecăruia dintre noi.